Llits i Lliteres! individuals o col.lectives, van fent família!!!

El sistema va demostrant la capacitat de configuració de diverses estructures,

aquesta sorgida de les diferents necessitats  plantejades.

Gracies! Blau i família per la confiança en aquest projecte.