BaLaNcI Acuarel.la

Utilitzar les Aquarel·les Artemis vegetals per la fusta es un bon encert:

Cadascun dels colors es distingeix per la seva extraordinària força lumínica , pel seu poder de coloració i per la seva alta capacitat de transparència.

Les aquarel·les vegetals són pastes de colors, purament naturals.